Etusivulle
 
Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä tai klikkaamalla haku-painiketta.

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

 

Miksi sääntöjä tarvitaan?

 1. Koulun on oltava viihtyisä ja turvallinen työskentelypaikka oppilaille, opettajille ja koulun muulle henkilökunnalle. PoL § 29.

 2. Säännöt opettavat vastuuseen, kaikki koulussa työskentelevät ovat omalta osaltaan vastuussa siitä, että koulussa on työrauha.

 

Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta.

Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. PoL § 35

 

 

Sääntöjen tarkoitus on lisäksi opettaa:

 - huomaavaisuutta

- ystävällistä ja asiallista puhetapaa

- erilaisuuden ymmärtämistä

- itsehillintää

- siisteyttä, järjestystä ja täsmällisyyttä

 

 A. Yleisesti

1. Noudatan hyviä käytöstapoja kaikkialla.

 

2. En kiusaa enkä satuta ketään.

3. Kaikilla on oikeus leikkiä, mutta ei oikeutta rikkoa eikä pilata toisten leikkiä.

4. Noudatan pelivuoroja ja -sääntöjä.

5. Muistan, etten koske toisten tavaroihin ilman lupaa.

 

6. Liikun sisällä rauhallisesti kävellen.

7. En tuo kouluun koulutyötä häiritseviä tavaroita enkä käytä kännykkää ilman lupaa.

8. En heittele kiviä, keppejä, lumipalloja yms. ulkona enkä sisällä.

 

9. Koulupäivän aikana en poistu koulun alueelta ilman lupaa.

10. Kulku- ja liikuntavälineet laitan niille varatuille paikoille. Kulkuvälineitä en käytä koulupäivän aikana.

11. Liikuntatuntien pakkasraja on – 15 C.

12. Teen tunnollisesti kotitehtäväni.

 

B. Tunnilla

1. Keskityn omaan työhöni ja annan toisille työrauhan.

2. Kuuntelen hiljaa, kun opettaja tai joku muu puhuu.

3. Siivoan jälkeni ja pidän huolta omista ja koulun tavaroista.

4. En syö purukumia tunnilla.

 

C. Ruokalassa

1. Annan kaikille ruokarauhan niin syödessäni kuin jonottaessanikin.

2. Pyrin syömään kaiken, minkä otan lautaselleni.

3. Harjoittelen käyttämään erilaisia ruokailuvälineitä oikein.

 

D. Liikuntatunnilla

1. Muistan pukeutua liikuntavaatteisiin tai ottaa ne mukaan liikuntapäivinä.

2. Luistellessa käytän aina suojakypärää.

3. Liikuntatunnin jälkeen peseydyn.

 

E. Välitunnilla

1. Pyrin käymään WC:ssä vain välituntien aikana.

2. Poistun ripeästi välitunnille paitsi järjestäjänä huolehdin tehtävistäni omassa luokassa.

3. Palloa potkin vain palloseinään, en rakennusten seiniin.

4. En seiso keinussa enkä hypi siitä.

5. Sisälle tultuani jätän ulkovaatteet omille paikoilleen ja siirryn suoraan omaan luokkaani.

 

F. Koulumatkalla

1. Koulumatkalla noudatan liikennesääntöjä.

2. Pyöräillessä käytän kypärää.

3. Koulukuljetuksessa käyttäydyn hyvin ja noudatan kuljettajan ohjeita.

 

 Toimin kaikkien koulussa annettujen ohjeiden mukaan.

 

Koulussa järjestyssäännöt koskevat myös kotimatkoja ja koulun tiloissa tapahtuvaa vapaa-ajan kerho- ja harrastustoimintaa. Kaikkien näiden järjestyssääntöjen lisäksi noudatan kaikkia opettajien ja muun henkilökunnan ohjeita.

 

Sääntöjen rikkomisen seuraukset

 

Järjestyssääntöjen rikkomisesta oppilas saa merkinnän. Viiden merkinnän jälkeen seuraa jälki-istunto. Kotiin lähetetään yksilöity ilmoitus jälki-istunnon syistä.

 

Erityistapauksina kohdat:

 A2 Kiusaamistapauksissa osapuolet ja silminnäkijät kirjoittavat henkilökohtaiset kirjalliset selonteot tapahtumasta. Koontikeskustelussa päätetään seuraamuksista. Selonteko toimitetaan vanhempien kommentoitavaksi. Heidät voidaan lisäksi kutsua käsittelemään asiaa yhteisesti koululle.

 A2 Lyömisestä seuraa välittömästi jälki-istunto.

 A5 Rikottu tavara pitää korvata

 A6 Koulun sisätiloissa juoksemisesta (lukuunottamatta liikuntasalia) seuraa välittömästi jälki-istunto.

A9 Koulun alueelta ilman lupaa poistumisesta seuraa välittömästi jälki-istunto.

 D2 Ilman kypärää ei voi osallistua luisteluun.

 

Lisäksi muissa tapauksissa seuraa asian mahdollisesti vaatima korjaaminen/ korvaaminen tai asian hyvittäminen ja anteeksipyyntö.

Kirjaudu ylläpitotilaan Windows-työasematunnuksellasi Kirjaudu ylläpitotilaan etätyötunnuksellasi
Toiminnan takaa Netland AppRunner